Hari terakhir Ujian Kompetensi Keahlian  (UKK) SMKN 1 Mesjid Raya yang dilaksanakan pada 9 April 2021. Banyak dari siswa yang melaksanakan UKK dengan baik dan teliti sehingga hasil yang diperoleh baik pula.