Fairudiah, S.Pd
NIK: 1172025106770002
NIP: 197706112006042003
NUPTK: 8943755656300012
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Bireuen, 11 Juni 1977
Agama: Islam
Pendidikan: S1
Jurusan: Pendidikan Ekonomi
Status: PNS
Jenis GTK: Guru Mata Pelajaran
Alamat : Jurong Bay Pass, Bay Pass, Cot Ba'u, Kec. Sukajaya

-
fairudiahfai123@gmail.com
-