Idawati, A.Md, S.Pd
NIK: 1106096010760001
NIP: -
NUPTK: 2352754657300033
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Neuheun, 20 Oktober 1976
Agama: Islam
Pendidikan: S1
Jurusan: Teknik Informatika
Status: Honor Daerah TK.I Provinsi
Jenis GTK: Guru Mata Pelajaran
Alamat : Jl. Laksamana Malahayati Km.14, Neuheun, Kec. Mesjid Raya, Kab. Aceh Besar

-
idawati472@gmail.com
-