Nurhalim
NIK: 1106050208820001
NIP: 198208022002121005
NUPTK: 9134760661200043
Jenis Kelamin: Laki-laki
T.T.L: Aceh Besar, 2 Agustus 1982
Agama: Islam
Pendidikan: SMA / sederajat
Jurusan: Pendidikan Umum
Status: PNS
Jenis GTK: Tenaga Administrasi Sekolah
Alamat : Jl. Laksamana Malahayati Km.15, Neuheun, Kec. Mesjid Raya, Kab. Aceh Besar

-
nurhalim.arda75@gmail.com
-