Safiah Ibrahim, S.Ag
NIK: 1171014107630103
NIP: 196312311986032262
NUPTK: 4563741642301083
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Pidie, 31 Desember 1963
Agama: Islam
Pendidikan: S1
Jurusan: Pendidikan Agama Islam
Status: PNS
Jenis GTK: Guru Mata Pelajaran
Alamat : Abu syeh siaman peuniti, Peuniti, Kec. Baiturrahman

-
ibrahimsafiah5@gmail.com
-