Salma Simahate, S.Pd
NIK: 11060746100870001
NIP: 198710062009042002
NUPTK: 9338765665300003
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Takengon, 06 Oktober 1987
Agama: Islam
Pendidikan: S1
Jurusan: Pendidikan Kewarganegaraan
Status: Tenaga Honor Sekolah
Jenis GTK: Guru Mata Pelajaran
Alamat : Jl. Krueng Jreu II, Keutapang, Kec. Darussalam

-
salmaaska87@gmail.com
-