Zulkifli, S.E.
NIK: 1171071004660001
NIP: 196604101990031016
NUPTK: 9742744646200092
Jenis Kelamin: Laki-laki
T.T.L: Deah Pango, 10 April 1966
Agama: Islam
Pendidikan: S1
Jurusan: Administrasi Manajemen Keuangan
Status: PNS Tenaga Administrasi Sekolah
Jenis GTK: Tenaga Administrasi Sekolah
Alamat : Jl. Fatahillah, Jeumpa Puteh, Geuceu Inem, Kec. Banda Raya

-
zulkifli65zul@gmail.com
-